FelsenlandEigentlech war geplangt, d’Rundwanderung Sauertal, Prümtal und Ferschweiler Plateau ze maachen wéi et am Prospekt vun dem Eifeler Tourismusverein proposéiert gött. En cours de route huet sech erausgestallt, datt d’Wanderung un sech Ok ass, mais vu die speziell Konstellatioun vun 1. Mee an Christihimmelfahrt den selweschten Daag, waren Schwierechkeeten mat der Unterkunft, sou datt mer nömmen 2 verschiden Hotel’er hun an mer och keng sou eng fräi Auswiel vun den Zömmeren hun. Doduerch kommen mer zu foljendem Programm vier 7 Leit :
Zömmer : 2 Duebel an 3 Eenzelzömmer
Streck pro Dag : 17 bis 20 km
Arrivée zu Irrel am Hotel Koch-Schilt, 30.4.2008
1. Dag – Donneschden, 1.5.2008
Irrel – Minden – Mindener Layen – Echternach – Bollendorf
2. Dag – Freiden, 2.5.2008
Bollendorf – Weilerbach – Echternach – Perekopp – Bollendorf
3. Dag – Samsden, 3.5.2008
Bollendorf – Ferschweiler Plateau – Bollendorf
4. Dag – Sonnden, 4.5.2008
Bollendorf – Prümzurlay – Irrel

Eisen Herbergsvater am Hotel Ritschlay war den Winfried Braun.