D’Schaffbaier vun Echternach.

Méindes, de 4ten Abrëll invitéiert Intra Muros asbl um 19Auer30 an Salle des Glaces vum Echternacher Lycée op e Virtrag a lëtzebuerger Sprooch vum Professer Carlo Sunnen.

D’Schaffbaier vun Echternach – hire Bäitrag zur lëtzebuerger Industriekultur.

Ugeschwat gin d’Schaffabier-Familljen, d’Schaffplatzen, d’Methoden an Techniken, d’Schëffstippen, d’Naachen an d’Aachen.
Presentéiert get de Kulturprojet “Lëtzebuerg2Luxemburg”, ë méiglechen “Itinéraire Fluvial Européen”.
All Interesséiert sinn häerzlechst agelueden.
Eng Konferenz am Kader vun enger Mémoire Collective fir Echternach.

(Matgedeelt 28.3.2011)